Met elkaar kijken we terug op een mooi scouting jaar! Een jaar waarin alle kinderen en jongeren met elkaar hebben gespeeld, mooie herinneringen hebben gemaakt en nieuwe vriendschappen hebben opgebouwd tijdens de opkomsten op de zaterdagen en tijdens de verschillende weekenden en de zomerkampen.

In de afgelopen weken waren er meerdere speciale activiteiten. De zeeverkenners hebben samen met de orka’s en de dolfijnen de Sint en zijn Pieten ingeroeid in de haven van Naarden en de loodsen hebben samen met vele andere vrijwilligers burgerzin ondersteund tijdens de optocht. Daarnaast hebben veel leden speculaaspoppen verkocht. Hiervoor heel veel dank! Vooral dit jaar: iedere pop levert toch weer een kleine bijdrage! Ook hebben veel leiding, leden en andere vrijwilligers heel hard geholpen met de verkoop van de kerstbomen. Samen hebben we alle bomen verkocht.

Het jaar is door alle groepen afgesloten op 16 december met het SinterKerstFeest. Op deze dag hebben alle jeugdleden een gezellige opkomst gehad en afgesloten met een diner. Voor de orka’s was het een extra afscheid dit jaar. Met elkaar is besloten dat de orka groep opgeheven wordt. In het nieuwe jaar worden de orkaleden opgenomen in de zeeverkennersgroep en groeit de zeeverkennersgroep daarmee naar een grote nieuwe groep.

Achter de schermen is er heel veel werk verzet om te komen tot de bouw van ons nieuwe clubhuis in de jachthaven, het Wiggershuis! Inmiddels is de eerste paal geslagen en ligt de vloer, een prachtig startpunt voor het nieuwe jaar, waarin het Wiggershuis verder afgebouwd zal worden. Maar dit was niet het enige wat er achter de schermen gebeurde: dankzij de hulp van vele vrijwilligers is de website steeds weer up-to-date, lezen jullie deze nieuwsbrief, worden de onderkomens en al het groen onderhouden, werden alle kerstbomen verkocht, was het mogelijk om onze onderkomens regelmatig te verhuren en werd aanvullende funding gevonden om het Wiggershuis verder af te bouwen! Alle leiding en de vele vrijwilligers betrokken bij de Olav troffen elkaar op de vrijwilligersborrel op 9 december.

Inmiddels is 2023 afgelopen en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar! In de eerste helft van het nieuwe jaar zal het Wiggershuis verder gebouwd worden en hopen we met elkaar verschillende mooie momenten te vieren, zoals het hoogste punt en de opening van ons nieuwe onderkomen! De opening van het nieuwe Wiggershuis zal gevierd worden met het uitgestelde 75-jarig jubileum van onze groep.

Helaas zal een groot deel van het huidige Vereningsbestuur ons verlaten. Achter de schermen hebben zich nieuwe en energieke vrijwilligers gemeld waarmee gezocht zal worden naar nieuwe invulling van de bestuurstaken! Naast de genoemde hoogtepunten wordt er door de stafteams een mooi programma in elkaar gezet voor de verschillende groepen. Verderop in de nieuwsbrief vinden jullie alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe jaar!

Vanuit het bestuur wensen we iedereen een heel goed 2024!