Groepsraad

De groepsraad is een vergadering op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken. Voordat alle groepen in Nederland een vereniging werden, was de groepsraad het hoogste orgaan van de scoutinggroep. Bij de zeeverkenners heet het de Vlootraad. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn:

  • speltechnisch beleid
  • speltakzaken
  • groepactiviteiten
  • benoeming stafleden en teamleiders

Lees verder op: scoutpedia.nl