Vertrouwenscontactpersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Olav zich thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat een lid, ouder of vrijwilliger in een situatie komt, waarover hij/zij graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Voor dit soort situaties zijn er binnen Scouting Olav vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Alles wat met de vertrouwenscontactpersoon wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenscontactpersoon is besproken of dát er met de vertrouwenscontactpersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken.

De vertrouwenscontactpersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

Wie zijn de vertrouwenspersonen

Yol Visser en Michiel Jansz zijn de vertrouwenspersonen van Scouting Olav. Zij hebben ruime ervaring met de scouting, onder andere als ouder en bestuurslid. Op dit moment staan ze verder van de dagelijkse gang van zaken; dit draagt bij aan het vertrouwen dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Als je contact wilt met de vertrouwenspersonen kun je een mail sturen naar vertrouwenscontactpersoon@scouting-olav.nl.
Yol Visser en/of Michiel Jansz nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.