Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Haagse liefdadigheid met een rijk verleden.

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis vindt haar oorsprong in het oude Sint Nicolaas Gasthuis, dat al in de 14e eeuw werd gesticht door hertog Aelbrecht van Beijeren voor armenzorg in het toenmalige Den Haag. Later betrof dit meer in het bijzonder de zorg voor vrouwelijke bejaarden. In 1967, na meer dan 600 jaar zorg en liefdadigheid te hebben verleend, hield het Gasthuis aan de Amsterdamse Veerkade op te bestaan. De verzorgende taak werd overgedragen aan de Stichting Aelbrecht van Beijeren. In hetzelfde jaar werd de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis in het leven geroepen om de fondsen te beheren die resteerden na de liquidatie van het gasthuis.

De stichting hielp ons met de intimmerring van de bovenverdieping.