De Johannes stichting

De Johannes stichting is een initiatief van de heer J. Detiger, die in 1996 de Stichting in het leven riep. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om diverse goede doelen, vooral op het vlak van de cultuur en de wetenschap, financieel te ondersteunen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen en het inzamelen van gelden ten behoeve van ideële, sociale kerkelijke of andere algemeen maatschappelijke doelen. De Johannes stichting steunde ons bij de herbouw.

De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen en het inzamelen van gelden ten behoeve van ideële, sociale kerkelijke of andere algemeen maatschappelijke doelen. De Johannes stichting steunde ons bij de herbouw.