JiP Foundation

Stichting JIP is in 2013 opgericht en heeft als doel het schenken aan organisaties die hulp in de breedste zin des woords bieden aan minderbedeelden. Haar Missie: geïnspireerd op Gods liefde voor kinderen, ondersteunen wij gemeenschappen om de bescherming van kinderen te bevorderen en te verzekeren. We willen kinderen helpen opgroeien in veilige, gezonde en welvarende gemeenschappen, en hoop bieden voor de toekomst.

De JiP foundation steunde ons met fondsen voor de herbouw én een Lelyclass Vlet met trailer.